Pas 1 de 5

20%
  • Pregunta núm. 1

  • 1 - Molt deficient
    2 - Deficient
    3 - Neutral
    4 - Molt bona
    5 - Excel·lent