Política de cookies

La Clínica / Política de cookies

 

TEXT LEGAL POLÍTICA DE COOKIES

Política de privacitat

En compliment del que disposa el Reglament 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, “ CLÍNICA DEL CARME” propietat de “La Mútua”, com a responsable del lloc web: www.clinicadelcarme.cat, informa a tots els usuaris que facilitin o tinguin intenció de facilitar les seves dades personals, que seran objectes de tractament que s’hagi registrat entre les activitats de tractament de “La Mútua” conforme al que està previst en l’article 30 del RGPD.

El titular és “Mútua de Granollers, Mps” les dades identificatives i registrals encapçalen aquest avís legal. “La Mútua”, mitjançant els formularis que posa a la disposició de l’usuari, pot recopilar la informació personal que es detallarà a continuació amb la finalitat d’adequar les nostres ofertes comercials a les seves peticions per a poder-li oferir un servei més personalitzat i eficaç: nom i cognoms, sexe, data de naixement, adreça postal, correu electrònic i núm. de telèfon.

L’usuari proporciona la informació sol·licitada voluntàriament. La negativa a subministrar-la, té com a única conseqüència per l’usuari, no rebre informació ajustada a les seves preferències ni tampoc als serveis que ofereix el lloc web.

En marcar la casella corresponent, l’usuari accepta expressament i de manera lliure, que les seves dades personals siguin tractes per “La Mútua” amb les següents finalitats:

Informació: del Quadre Mèdic de l’entitat, Informació Corporativa de l’entitat (òrgans de govern, Valors, Estatuts, Memòria, Inf. Solvència.

Servei de Fototeca i Videoteca d’actes de l’entitat.

Facilita possibilitat de demanar pressupost de productes asseguradors.

Informar sobre el Club “La Mútua”.

Informació sobre serveis assistencials (Quadre Mèdic) i serveis asseguradors de l’entitat.

“La Mútua” quant a Responsable del tractament de les dades de caràcter personal, està obligada al deure de secret professional respecte a totes les dades, així com a custodiar-les. Aquestes obligacions subsistiran després de finalitzar les relacions de l’usuari amb “La Mútua”.

L’usuari té la facultat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord amb allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades a [“Mútua de Granollers, MPS” | V08423980 | Plaza Pau Casals, s/n 08402 Granollers | 938708099 | dpd@Mútua.org], en qualsevol cas s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identitat o ben equivalent.