El pacient

La Clínica / El pacient

El pacient

Ens preocupem per tu

Admissions

Des d’admissions es realitza l’ingrés a la Clínica i s’ acompanya al pacient a la seva habitació.

Es crea una nova història clínica o es fa la recerca d’una ja existent i s’informa al pacient de l ‘hora prevista per a la seva cirurgia.

En cas d’intervenció quirúrgica programada via consultes externes s’encarrega de contactar amb el pacient per donar el dia i hora de l’ingrés, així com les condicions que ha de complir prèviament el mateix.

En el moment de l’alta es notifiquen els procediments realitzats, es lliura la documentació clínica al pacient i es fa l’actualització i custòdia de la història clínica del pacient.

Seguretat

La Clínica disposa d’un servei externalitzat de vigilants de seguretat que donen servei a les instal.lacions a partir de les 20h fins les 8h els dies laborables i 24h els dies festius i diumenges.

Unitat d’hospitalització

Telèfon

Per poder trucar a l’exterior s’ha de marcar prèviament el nº 0, esperar senyal i seguidament marcar el número desitjat.

Televisió

El servei de televisió és gratuït.

Horari de visites

De no existir contraindicació mèdica, l’entrada i la sortida de visites és lliure durant les 24 hores del dia.

Les visites que vinguin després de les 22.00 h. hauran d’accedir a la segona planta pel Servei d’Urgències.

Si us plau, eviti crear molèsties als altres pacients.

Acompanyants

Els acompanyants dels pacients tenen la possibilitat de quedar-se a l’habitació a fer els seus àpats (se’ls demanarà si tenen algun tipus d’intolerància i podran escollir entre 3 tipus de menús diferents) i, en cas que desitgin passar la nit a la Clínica, han de sol·licitar-ho al personal d’infermeria que procedirà a la preparació del llit per aquesta esta.

Els àpats, en tots el casos, aniran al seu càrrec. Pel llit d’acompanyant, cal consultar.

En cas d’estar  interessat en aquests serveis s’haurà de comunicar a la infermera abans de les 12 h. pel dinar i abans de les 18 h. pel sopar i pel llit.

Àpats

L’ horari establert per als àpats dels pacients, és el següent:

Esmorzar: 8 a 8.30 h.; Dinar: 13.30 a 14.00 h.; Berenar 17.00 h.; Sopar 20.00 h.

S’aconsella no  menjar fora d’aquest horari ni portar menjar de l’exterior si no té l’autorització expressa del seu metge o de la persona responsable d’infermeria.

Alta

Un cop la infermera us avisi què teniu l’alta preparada, haureu de passar a recollir la vostra documentació pel departament d’Admissions situat a la planta baixa.